Home (Het Nieuwe Zorgwonen); wonen voor ouderen

Anders denken, organiseren en bouwen
Nieuwe woonvormen zijn nodig in een snel veranderende samenleving. Ouderen willen en moeten langer thuis blijven wonen. Meer dan de helft van de 75-plussers woont alleen, huurt een woning en overweegt alleen te verhuizen als er zorg en ondersteuning nodig is. Doordat corporaties en beleggers te weinig voor de doelgroep doen, is het dan ook niet verwonderlijk dat er steeds meer particuliere initiatieven ontstaan. Veel van deze initiatieven halen de eindstreep niet omdat de financierbaarheid telkens weer een onoverbrugbare ‘hobbel’ blijkt te zijn.
Niet alleen ouderen willen en moeten veel langer thuis blijven wonen, ook voor jongeren ontbreekt het aan ‘passende’ woonruimte. Het huidige  woningaanbod is zowel in kwantiteit als in kwaliteit niet berekend op deze veranderingen. Dit alles wordt bovendien nog eens versterkt door de grote instroom van statushouders. Ook voor deze groep moet passende huisvesting worden gevonden.
Het realiseren van betaalbare huisvesting zou daarmee tot speerpunt moeten worden gemaakt. Met het door ons ontwikkelde bouwconcept willen we hieraan bijdragen. Het concept wordt gekenmerkt door zijn hoge mate van flexibiliteit (en daarmee duurzaamheid) waarmee het voor meerdere doelgroepen toepasbaar is.


'Veranderen doe je niet alleen, daar heb je velen voor nodig. Velen horen wel maar luisteren niet. Slechts sommigen luisteren en horen'.
'Omzien naar elkaar leidt tot meer welzijn en verlaagt de vraag naar zorg.'
'Stimuleer de enkeling, motiveer, de ander en maak de groep enthousiast. Pas dan kan er iets moois ontstaan.'


'Met één steen bouw je geen huis. Met veel stenen kunnen je iets moois maken. Zo is het ook met mensen. Samen is leuker dan alleen.'